Projektové řízení

V rámci činnosti projektového řízení staveb se zabýváme managementem stavby, koordinací BOZP i ekonomickým řízením staveb.

Technický dozor investora

Provádíme dohlížení na technické provedení vykonaných prací s ohledem na platné normy.

Projektové řízení staveb

Zabýváme se projektovým managementem a zastupováním klienta ve všech etapách stavby.