Projektové řízení staveb

Zabýváme se projektovým managementem a zastupováním klienta ve všech etapách stavby.

Máte zájem o více informací? Kontakujte nás a domluvte si schůzku.
+420 721 855 625

Zajišťujeme komplexní soubor projektového managementu zahrnující koordinované řízení výstavby dle schváleného harmonogramu, vedení pravidelných kontrolních dnů, pravidelných reportů klientovi, případné zapracování změn a připomínek včetně projednání s dotčenými orgány s cílem dodržení konečného termínu kolaudace výstavby.

Klienta zastupujeme ve všech etapách stavby (příprava, realizace, dokončení). Můžeme vám nabídnout kompletní projektový tým, který zajistí přímé řízení a kontrolu stavebních prací, výběr dodavatelů jednotlivých profesí, komplexní zasmluvnění všech profesí, tvorbu a aktualizaci harmonogramu stavby, zápisy z pravidelných kontrolních dnů po dobu výstavby, přímou koordinaci s ostatními řemesly po dobu výstavby, kontrolu BOZP a PO a na závěr předání a kolaudaci díla.