Technický dozor investora

Provádíme dohlížení na technické provedení vykonaných prací s ohledem na platné normy.

Máte zájem o více informací? Kontakujte nás a domluvte si schůzku.
+420 721 855 625

Absence technického nebo stavebního dozoru se už mnoha lidem nevyplatila, výsledkem často byla nekvalitně odvedená práce, která si vyžádala další investice. Úkolem technického dozoru investora je dohlížení na technické provedení vykonaných prací s ohledem na platné normy.

Technický dozor kontroluje rozsah stavebních prací, rozpočty a schvaluje fakturaci. Naši lidé vždy stojí na straně klientů a jejich cílem je maximální spokojenost s odvedenými službami. Náš zkušený technik jezdí na stavbu podle domluvy a potřeby stavby.

Jak kontrola technického dozoru probíhá?

Přebere jednotlivé části stavby dle prostavěnosti a zaměří se na správnost provedení technického postupu z estetického i funkčního hlediska. Pokud dojde k situaci, že není předem stanovený technický postup možný, náš technik ho při stavbě zkonzultuje a s projektantem navrhne řešení.

V rámci technického dozoru provádíme spoustu dalších činností, na kterých se náš technik s Vámi dohodne na koordinační schůzce podle Vašich potřeb.