Výměna oken a dveří

V rámci naší dlouholeté praxe se zabýváme také výměnami oken a dveří.

Máte zájem o více informací? Kontakujte nás a domluvte si schůzku.
+420 721 855 625

VÝMĚNA OKEN:

PŘÍPRAVA MONTÁŽNÍHO OTVORU

Před zahájením samotné montáže oken je nezbytné provést zdemontování stávajícího okna a přípravu otvoru pro zabudování nového okna. Začneme vysazením všech křídel z pantů. Následně opatrně oddělíme vnější parapet od spodní části rámu okna. Poté provedeme přeříznutí rámu. Tento postup nám umožní jednodušeji vyjmout jednotlivé části rámu. Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžadující někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovali. Pochopitelně u styku okna s omítkovinou může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození omítky.

OSAZENÍ NOVÉHO RÁMU

Usazování nového rámu okna provádíme vždy s vysazeným okenním křídlem. Nejprve na vnitřní stranu rámu přilepíme parotěsnou zábranu (pokud je zákazníkem objednána – za příplatek). Na vnitřní část ostění nainstalujeme komprimační pásku. Poté na parapetní část stavebního otvoru uložíme distanční podložky, které srovnáme do roviny. Na vyrovnané podložky osadíme rám a v horní části jej provizorně zafixujeme pomocí dřevěných klínků. Dále provedeme vyvážení ve svislici, aby rám nebyl nakloněn směrem do místnosti nebo naopak z místnosti ven.

KOTVENÍ

Usazený a vyvážený rám, který jsme si pevně zafixovali klínky a podložkami můžeme nyní definitivně mechanicky ukotvit. Důležitým faktorem jsou vzdálenosti kotvících bodů, které musíme bezpodmínečně dodržovat. Většinou se první kotvící bod umísťuje do vzdálenosti cca 150 mm od každého vnitřního rohu, tzn. jak na svislé tak i vodorovné části rámu.

UTĚSNĚNÍ

Po zakotvení již můžeme přistoupit k utěsnění prostoru po obvodě rámu. Pečlivě vymeteme spáry mezi rámem a ostěním a zkontrolujeme. Následně fixírkou navlhčíme ostění a rám a do prostoru připojovací spáry aplikujeme PUR pěnu. Poté napenetrujeme plochy ostění, na které budeme lepit butylovou část paronepropustné fólie (pokud je zákazníkem objednána – za příplatek).

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

Na vnitřní část můžeme nanést omítkovou směs a provést zednické začištění. Z vnější části bude ponechána pouze komprimační páska, která bude konečným způsobem utěsnění proti náporovému dešti (pokud je zákazníkem objednána).

KONEČNÉ SEŘÍZENÍ

Křídlo, které jsme na počátku vysadili z rámu stejným způsobem, nasadíme zpět. Vyzkoušíme, zda křídlo nikde po obvodu nezachytává o rámové části kování a poté dojde k seřízení křídla.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K oknu lze osadit ještě další příslušenství, a to například vnitřní a vnější parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety apod. Pro montáž vnitřních parapetů jsou stávající okna uzpůsobena a obsahují tzv. zazdívací profil (lištu), ke kterému lze parapet esteticky přisadit. Ostatní výše uvedené příslušenství lze na okna namontovat zcela bez problémů.

VÝMĚNA DVEŘÍ:

Dokážeme namontovat různé typy dveří:

  • bezpečnostní
  • protipožární
  • plastové
  • ocelové
  • hliníkové aj.