Výměna oken

Příprava montážního otvoru

Výměna oken Před zahájením samotné montáže oken je nezbytné provést zdemontování stávajícího okna a přípravu otvoru pro zabudování nového okna. Začneme vysazením všech křídel z pantů. Následně opatrně oddělíme vnější parapet od spodní části rámu okna. Poté provedeme přeříznutí rámu. Tento postup nám umožní jednodušeji vyjmout jednotlivé části rámu. Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžadující někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovali. Pochopitelně u styku okna s omítkovinou může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození omítky.

Osazení nového rámu

Výměna oken Usazování nového rámu okna provádíme vždy s vysazeným okenním křídlem. Nejprve na vnitřní stranu rámu přilepíme parotěsnou zábranu (pokud je zákazníkem objednána – za příplatek). Na vnitřní část ostění nainstalujeme komprimační pásku. Poté na parapetní část stavebního otvoru uložíme distanční podložky, které srovnáme do roviny. Na vyrovnané podložky osadíme rám a v horní části jej provizorně zafixujeme pomocí dřevěných klínků. Dále provedeme vyvážení ve svislici, aby rám nebyl nakloněn směrem do místnosti nebo naopak z místnosti ven.

Kotvení

Výměna oken Usazený a vyvážený rám, který jsme si pevně zafixovali klínky a podložkami můžeme nyní definitivně mechanicky ukotvit. Důležitým faktorem jsou vzdálenosti kotvících bodů, které musíme bezpodmínečně dodržovat. Většinou se první kotvící bod umísťuje do vzdálenosti cca 150 mm od každého vnitřního rohu, tzn. jak na svislé tak i vodorovné části rámu.

Utěsnění

Výměna oken Po zakotvení již můžeme přistoupit k utěsnění prostoru po obvodě rámu. Pečlivě vymeteme spáry mezi rámem a ostěním a zkontrolujeme. Následně fixírkou navlhčíme ostění a rám a do prostoru připojovací spáry aplikujeme PUR pěnu. Poté napenetrujeme plochy ostění, na které budeme lepit butylovou část paronepropustné fólie (pokud je zákazníkem objednána – za příplatek).

Zednické zapravení

Výměna oken Na vnitřní část můžeme nanést omítkovou směs a provést zednické začištění. Z vnější části bude ponechána pouze komprimační páska, která bude konečným způsobem utěsnění proti náporovému dešti (pokud je zákazníkem objednána).

Konečné seřízení

Křídlo, které jsme na počátku vysadili z rámu stejným způsobem, nasadíme zpět. Vyzkoušíme, zda křídlo nikde po obvodu nezachytává o rámové části kování a poté dojde k seřízení křídla.

Montáž příslušenství

K oknu lze osadit ještě další příslušenství, a to například vnitřní a vnější parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety apod. Pro montáž vnitřních parapetů jsou stávající okna uzpůsobena a obsahují tzv. zazdívací profil (lištu), ke kterému lze parapet esteticky přisadit. Ostatní výše uvedené příslušenství lze na okna namontovat zcela bez problémů.

Zabýváme se kompletní stavbou a regenerací vašeho bydlení. Zaměřujeme se na stavební činnost, výrobu plastových a hliníkových oken a dveří, automatických a interiérových posuvných dveří, interiérových a fasádních stěn a hliníkových výkladců.

Soustředíme se na developerské projekty s celorepublikovou působností a mezi naše silné stránky patří naše vlastní technické zázemí a dlouhodobý zkušený tým pracovníků se znalostí trhu.

Kontakt Petřvald

  • Podlesní 1827
    73541 Petřvald u Karviné
  • +420 777 759 704
  • info@sod.cz
  • IČ: 26830272
    DIČ: CZ26830272