Rekonstrukce střešního pláště

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a vzniklé problémy se zatékáním apod. V současné době se často vyskytujícím důvodem pro rekonstrukci stávají i její nevyhovující tepelně technické vlastnosti, jelikož se mění nároky na užívání vnitřních prostor, způsob vytápění, větrání a požadavky na úspory energií.

Před započetím každé rekonstrukce je více než vhodné provést kvalitní průzkum předmětné konstrukce. Zjištění stavu střešního pláště je důležité nejen z hlediska rozměrů, ale i z pohledu řešení jednotlivých detailů a návazností na další konstrukce a z důvodu zjištění skutečného stavu střechy (nedostatečné nebo nevhodné spádování, vyžilé ochranné vrstvy, poškozené nebo zdegradované hydroizolace). Pro zjištění skutečné skladby konstrukce je nutné provést na příslušných místech a v potřebném rozsahu sondy, kterými se ověří jak existence jednotlivých vrstev, tak jejich technický a vlhkostní stav. V návaznosti na dobrý stavebně technický průzkum střešního pláště je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro jeho sanaci.

Regenerace domu

Principem vlastní rekonstrukce střechy je především obnovení jejích statických, hydroizolačních a tepelně technických vlastností. Přesný návrh musí vycházet ze skutečného stavu střechy. Důležitým pravidlem, které by se mělo respektovat, je snaha nevnášet do střešního pláště složité a dokonale neopracovatelné detaily, jako je kupříkladu umístění vpusti v rohu u strojovny ve vzdálenosti několika centimetrů od svislých stěn nebo kotvení různých stožárů a antén do střešního pláště, když je lze kotvit do stěn střešních nástaveb.

Při rekonstrukcích střech se v žádném případě nevyplácí zbytečně šetřit na kvalitních materiálech, a naopak je velice prospěšné se o celý proces rekonstrukce zajímat a sledovat jej. Vždyť střecha je pátou fasádou každého objektu a nelze ji jen tak vyměnit za novou. Naše společnost Vám může poradit, s jakými poruchami a nedostatky se můžete na střechách setkat, jak řešit specifické problémy nebo jaké používat materiály.

Zabýváme se kompletní stavbou a regenerací vašeho bydlení. Zaměřujeme se na stavební činnost, výrobu plastových a hliníkových oken a dveří, automatických a interiérových posuvných dveří, interiérových a fasádních stěn a hliníkových výkladců.

Soustředíme se na developerské projekty s celorepublikovou působností a mezi naše silné stránky patří naše vlastní technické zázemí a dlouhodobý zkušený tým pracovníků se znalostí trhu.

Kontakt Petřvald

  • Podlesní 1827
    73541 Petřvald u Karviné
  • +420 777 759 704
  • info@sod.cz
  • IČ: 26830272
    DIČ: CZ26830272