Asanace lodžií a balkónů

Sanaci lodžií a balkónů musí zásadně předcházet posouzení statických a stavebně technických poruch a dále musí být podrobně zpracován komplexní technologický postup sanace, který obvykle zahrnuje zpravidla několik relativně samostatných, navzájem navazujících fází, z nichž nejdůležitější jsou:

 • sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce
 • opatření k zajištění tepelně technických vlastností konstrukcí
 • opatření k zajištění spolehlivého systému odvodnění
 • zajištění odpovídajících vlastností nášlapné vrstvy (životnost, protiskluznost, estetický vzhled)
 • opatření k omezení působení korozních účinků na konstrukce

Úspěšné sanaci předchází architektonický návrh, který řeší nejen estetické uplatnění opravených balkonů a lodžií, ale eventuálně i jejich dostavbu nebo rozšíření podlahové plochy.

Sanační postupy balkónů a lodžií se vyskytují v celé řadě variant s rozdílnými ekonomickými i užitnými parametry.

Příklad úsporného řešení může v některých případech být i uzavření prostoru lodžie dodatečným zasklením, zvláště v případech, kdy zasklení plní i funkci ochrany před dopravním hlukem nebo nadměrným pronikání srážek (na návětrné straně domu). I v případech dodatečných zasklení je zajistit ochranu zábradlí a detailu ukončení podlahy lodžie proti korozi.

Lodžie a balkóny jsou prvky, které jsou nejen atraktivní z hlediska užití, ale jsou i významné z hlediska vzhledu domu. Obdobně jako u jiných konstrukčních prvků panelového domu je důležité, aby oprava neprobíhala živelně, ale aby opravě lodžií předcházelo odpovědné posouzení a komplexní návrh, který bude nejen nejlépe respektovat požadavky uživatele, ale který bude vyhovovat požadavkům na estetiku, funkci, ekonomiku a trvanlivost.

Zabýváme se kompletní stavbou a regenerací vašeho bydlení. Zaměřujeme se na stavební činnost, výrobu plastových a hliníkových oken a dveří, automatických a interiérových posuvných dveří, interiérových a fasádních stěn a hliníkových výkladců.

Soustředíme se na developerské projekty s celorepublikovou působností a mezi naše silné stránky patří naše vlastní technické zázemí a dlouhodobý zkušený tým pracovníků se znalostí trhu.

Kontakt Petřvald

 • Podlesní 1827
  73541 Petřvald u Karviné
 • +420 777 759 704
 • info@sod.cz
 • IČ: 26830272
  DIČ: CZ26830272